Önder Kimya San. A.Ş. I 1967'den beri akrilik levha işlemede öncü...

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Mainbody Dark Theme
  • Mainbody Light Theme
  • Layout: 2 Left columns + Mainbody
  • Layout: Mainbody + 2 Right columns

AKR?L?K LEVHALAR

e-Posta Yazdır PDF
Akrilik levhan?n en nemli zelli?i ok kolay ?ekillendirilebilir olmas?d?r. Bunun yan?nda transparan ve opak her renkte retilebilmesi, kuvvetli asitler ve non-polar zcler dahil pek ok kimyasala dayan?kl? olmas?, sa?l??a zarar? olmamas?, ???k geirgenli?i, hafifli?i ve sa?laml???, ok geni? ve de?i?ik alanlarda kullan?lmas?n? sa?lam??t?r.

Akrilik levhalar?n en nemli kullan?m alan?, reklam ve tan?t?m sektrnde, ???kl? reklam tabelalar?, mimari ynlendirme sistemleri, bro?rlk, plaket, isimlik, etiketlik, maket, display gibi her trl grsel tan?t?ma ynelik imalatlard?r. Bunlara ilaveten ma?aza vitrinlerinde, rn tan?t?m standlar?nda ve mze te?hir elemanlar?nda akrilik levhalar ok yayg?n kullan?lmaktad?r.Bunun yan?nda akrilik levhalar in?aat, mobilya ve dekorasyon sektrnde kullan?lmaktad?r. Balkon ve merdiven korkuluklar?, seperatrler, at? ayd?nlatmalar?, masa-sandalye gibi baz? mobilya e?itleri akrilik levhalar?n kullan?ld??? rn gruplar?ndan baz?lar?d?r. Kullan?m kolayl??? ve optik zellikleri ile akrilik levhalar televizyon stdyosu ve dekoru imalatlar?nda da gittike daha fazla kullan?lmaya ba?lam??t?r.

Bir di?er uygulama alan? ayd?nlatma sektrdr. Ayd?nlatma armatrleri, aplik imalatlar?, acil ynlendirme ve acil ayd?nlatma rnleri ve byk ayd?nlatma projeleri iin akrilik levhalar vazgeilmez malzemelerdir. retti?imiz akrilik levhalar, otomobil yan sanayiinde araba stop ve sinyal lambas? imalat?nda ayr?ca minibs ve otobs gibi ticari ara ii ayd?nlatmalar? retiminde kullan?lmaktad?r.

Sa?laml?k, transparanl?k ve kolay i?lenilebilirlik zellikleri ile akrilik levhalar makina imalat sektrnde, zellikle de de?irmen, g?da, matbaa ve i? makinas? reticileri ve pano imalat?lar? taraf?ndan makina paras? olarak kullan?lmaktad?r.

Son olarak da akrilik levhalar, hijyenik olmalar? ve sa?l??a zarar? bulunmamalar? sebebi ile g?da sektrnde, g?da saklamaya ve te?hirine ynelik imalatlarda ve sa?l?k sektrnde e?itli t?bbi cihaz retimlerinde kullan?lmaktad?r.
Properties

Graphic
 
hardcorevideo