Önder Kimya San. A.Ş. I 1967'den beri akrilik levha işlemede öncü...

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Mainbody Dark Theme
  • Mainbody Light Theme
  • Layout: 2 Left columns + Mainbody
  • Layout: Mainbody + 2 Right columns

Acrylic Polls

E-mail Print PDF

lkemizde nmzdeki seimlerde ?effaf seim sand?klar? kullan?lmas? gndeme gelmi?tir. Bu i? iin en uygun olan malzeme, ?ekillendirilebilir olmas?, mkemmel optik ve ?effafl?k zelliklerine sahip olmas?, ayn? kal?nl?ktaki cam?n yar? a??rl???na sahip oldu?u halde cama gre k?r?lmaya 8 kat daha dayan?kl? olmas? gibi sebeplerle Akrilik levhalard?r. Akrilikten mamul ?effaf seim sand?klar? Fransa, Almanya, Yunanistan gibi baz? Avrupa lkelerinde, Amerika da baz? eyaletlerde kullan?lmaktad?r.

Atelyemiz Grcstan 2002 y?l? Genel seimlerinde kullan?lmak zere bu seimlerde kullan?lan btn ?effaf akrilik seim sand?klar?n? ba?ar? ile retmi?tir. Sz konusu sand?klar Grcstan da sonraki seimlerde de kullan?lm??t?r. Grcstan seimleri iin retilen seim sand?klar?n?n d???nda firmam?z, baz? partiler, niversiteler, kooperatifler, spor klpleri gibi e?itli kurum ve kurulu?lar?n seimlerinde kullan?lmak zere 10000 e yak?n ?effaf seim sand??? retmi?tir.

Daha nce bir lkede pek ok seimde kullan?lm?? olan ?effaf seim sand?klar?n? reten tek firma olmas? dolay?s? ile, ?irketimizin konu ile ilgili en derin tecrbeye sahip olan yerli retici oldu?unu d?nyoruz. Bu do?rultuda, rettirilmesi d?nlen seim sand?klar? iin farkl? kullan?m ve retim ?ekillerine sahip olan farkl? ?effaf sand?k numuneleri rettik. Bu numuneler hakk?nda k?sa tan?t?m bilgileri ve daha nceki seim sand??? retimlerimizle ilgili k?sa bilgiler a?a??dad?r.


1Numaral? Seim Sand???

En: 450 mm Boy: 500 mm Ykseklik: 350 mm
Kal?nl?k: 4, 5, 6, 8 mm kal?nl???nda retilebilir.
Kapak: st ortadan mente?eli, yar?m kapak a?l?r.
Birle?tirme: 3 yan yzey yekpare paradan bkm, 2 yan yzey yap??t?rma, kapak yzeyi stten yap??t?rma.


2Numaral? Seim Sand???

En: 450 mm Boy: 500 mm Ykseklik: 350 mm
Kal?nl?k: 4, 5, 6 mm kal?nl???nda retilebilir.
Kapak: sten mente?eli, tam a?l?r.
Birle?tirme: 5 yan yzey yap??t?rma, st kapak ba??ms?z a?l?r, yan kenarlar?n tamam?nda metal koruyucu profil yap??t?r?lm??t?r.


3Numaral? Seim Sand???

En: 450 mm Boy: 500 mmYkseklik: 350 mm
Kal?nl?k: 5, 6, 8 mm kal?nl???nda retilebilir.
Kapak: Srgl ve k?zakl?, yana a?l?r.
Birle?tirme: 3 yan yzey yekpare paradan bkm, 2 yan yzey yap??t?rma, 2 yan yzeye kapa??n iinde al??aca?? k?zak yap??t?r?lm??t?r.
Kapak, k?zaklar?n aras?nda al??acakt?r. Yan kenarlar?n tamam?nda metal koruyucu profil yap??t?r?lm??t?r.


4Numaral? Seim Sand???

En: 450 mm Boy: 500 mm Ykseklik: 350 mm
Kal?nl?k: 4, 5, 6 mm kal?nl???nda retilebilir.
Kapak: st ortadan mente?eli, yar?m kapak a?l?r.
Birle?tirme: 6 para birbirinden ba??ms?z, metal profillere tutturulmu?tur.


5Numaral? Seim Sand???

Bu sand???n zelli?i katlanarak kk bir pakete s??acak ?ekilde ebatlar?n?n kltlebilmesidir. Sand?k katlan?nca, a?k halinin 5 de biri hacminde olmaktad?r, dolay?s? ile ta??ma maliyetleri ve saklama iin gereken depo hacmi 5 de bire d?mektedir. Katlanm?? sand?klar 1 dakika iinde a?larak kullan?ma haz?r hale getirilebilir.

En: 450 mm Boy: 500 mm Ykseklik: 350 mm a?kken, kapand???nda 70 mm.
Kal?nl?k: 4, 5, 6 mm kal?nl???nda retilebilir.
Kapak: ?ste?e gre mente?eli veya k?zakl?.
Birle?tirme: Btn yzeyler ba??ms?z, birbirine mente?e ile ba?l?d?r, 4 kenarda metal koruyucu profil yap??t?r?lm??t?r.


Firmam?z 2002 y?l?nda, Grcstan da yap?lan genel seimlerde kullan?lmak zere yakla??k 8000 adet seim sand??? retmi?tir. 2002 tarihinde retti?imiz sand?klar sonraki seimlerde de kullan?lm??t?r.

Didi Tavianai taraf?ndan haz?rlan?p grchaber.com sitesinde yay?nlanan seim haberinde grlen yukar?daki resimde Grc vatanda?lar? 2 Kas?m 2006 seimlerinde firmam?z?n yapt??? seim sand?klar?na oy kullan?rken grlmektedir.


Firmam?z Isparta Sleyman Demirel niversitesi ve Trakya niversitesi Rektr seimlerinde kullan?lmak zere ?effaf seim sand?klar? retmi?tir. A?a??daki resimler, Isparta Sleyman Demirel niversitesindeki 2009 rektr seimleri s?ras?nda ekilmi?tir.

 
hardcorevideo javteg.net desi home made self